Herstart van de zwemlessen tijdens Corona (enkel voor leden van Zwemclub dilbeek vzw - Orka's)

Het zwemmen tijdens de geldende corona-beperkingen zal op een aangepaste wijze dienen te verlopen. Naast de verschillende richtlijnen die er zijn voor onze gedragingen en bewegingen, is er vooral een beperking op het aantal aanwezigen (d.i. zowel zwemmers, begeleiders, lesgevers, clubverantwoordelijken) in de zwemhall.
De beperking voor de opstart van Dilkom is ingesteld op de aanwezigheid van maximaal 50 personen (vanaf 01/09/20 en zal geëvalueerd worden op 15/10/20 waarna bijsturingen mogelijk zijn).

Welbekend bij u allen is de verplichte registratie in het kader van de contact tracing (zoals bij andere events, uit eten gaan, een cafébezoek, …).

Deze verplichting is er ook voor deelname aan de zwemlessen. Zonder registratie zijn wij genoodzaakt om de toegang te weigeren.

Registreer je via volgende link: ik registreer mijn zwembeurt bij Zwemclub Dilbeek - Orka's

Onze aangepaste werkwijze kan je terugvinden in het uitgewerkte draaiboek zwemmen met Corona-beperkingen.

 

Het doel van de ORKA'S - Zwemclub Dilbeek vzw  - is het aanbieden van familiaal en recreatief zwemmen. Een goede watergewenning is de basis voor het vlot aanleren van de zwemstijlen.

Vanaf de leeftijd van 2 jaar bieden wij reeds de eerste watergewenning voor kinderen in onze sectie "Watergewenning". Een vroege watergewenning leidt immers tot jarenlang zwemplezier.

Eens men dit succesvol heeft afgerond komt men in de sectie "Recreatie" waar men verder werkt om systematisch de verschillende zwemstijlen aan te leren. Ook de conditie wordt verder bijgewerkt.

Ook aan volwassenen en personen met een (fysische) handicap wordt een aangepast pakket aangeboden. Dat doen wij elke week en dit reeds sinds 1971 in het zwembad Dilkom.

Voor meer info hebben wij een onthaalbrochure en een huishoudelijk regelement. Informatie omtrent bescherming persoonlijke gegevens vindt u terug in het GDPR document.

Volg ons ook op Facebook en Like!